asansor2Son yıllarda artan konut yapımı, asansör imalatını da hızlandırmış olup, son yıllarda kentsel dönüşüm projelerinin de hayata geçirilmesi ile birlikte sektörde büyük gelişmeler yaşanmaktadır.

Van depremiyle ortaya çıkan binaların depreme dayanımı sorunuyla başlayan “Kentsel Dönüşüm” yasal çerçeveye oturtulmuştur. Bu kapsamda 2020 yılına kadar önemli konut projeleriyle sektörün gerekli gelişmeyi yakalaması öngörülmektedir. Ayrıca, depreme dayanım hususları çerçevesinde “Hidrolik Asansör“ konusunda hidrolik üreticileri ve dağıtıcıları tarafından tanıtım faaliyetleri yapılmaktadır.
Ülkemizde asansör sektörü, aksam imalatı, asansörün tesis edilmesi (montaj) ile bakım ve onarım olarak üç ana kolda faaliyet göstermektedir. Bununla birlikte AB uyumu çerçevesinde ülkemizde başlayan belgelendirme faaliyetleri ve asansörlerin yıllık kontrolleri ilişkin tüm faaliyetler sektörün gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu alanda çalışan yetişmiş eleman sayısı her geçen gün artmaktadır.
Aksam imalatı, tamamen makine imalatının bir uzmanlık alanı olarak değerlendirilmektedir. Montaj işleri, mühendislik ve müteahhitlik hizmetlerini kapsamakta olup; çesitli fabrikalarda üretilen aksamlar kullanılarak asansörün monte edilmesi sürecinin gerçekleştirilmesidir. Son yıllarda, yurtdışında montaj, paket asansör satışı gibi alanlarda da Türk firmalarının çalışmalar yaptığı görülmektedir.